Pakning

Hvorledes vores kunder foretrækker at deres træer og gran bliver pakket, afhænger af, hvordan de skal sælges

Vi tilbyder en løsning til alle behov.

Det afgørende kan være mulighederne for at læsse af med truck og hvad disses maksbelastning er. Det kan være opbevaringsmulighederne, hvorvidt varerne skal stilles op uden net eller at kunderne skal kunne tage træet med selv. Som en del af pakningen, er også opmærkningen af pallerne. Vi prioriterer store tydelige skilte med informationer om aflæsningssted, om indholdet, eventuelle certificeringer, anvisninger til personalet, som skal åbne pakken osv.

Her nedenfor ses billeder af forskellige palletyper – fra den store 2,6 palle til paller mindre end EUR paller med opretstående paller.